Op de bijgaande foto's is een selectie weergegeven van producten die niet binnen één bepaalde categorie vallen, maar hier onder het kopje "diversen" zijn samengevoegd. In de achterliggende pagina's worden de hier afgebeelde foto's nader besproken.


Essen bed met dubbel schuine poten.